АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАРИ

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАРИ

IV степен – 30 ученика

JAVL SB 4H26S

Архитектура је како наука, тако и уметност, и ако имате дара за цртање и просторно размишљање, ово је право место за вас. Значајну и нераскидиву везу човека, природе и архитектуре утврдио је још Аристотел у IV веку пре наше ере. Архитектура је наука и уметност пројектовања и обликовања зграда и других грађевина. Уколико желите да закорачите у њен свет и бавите се једним од најкреативнијих занимања, образовни профил архитектонски техничар је прави избор за вас. Уколико га упишете, уз савремене методе рада, изучаваћете многе занимљиве општестручне, ужестручне и изборне предмете.

Шта радим?

 • Сарађујем код израде и представљања пројеката високоградње и урбанизма;
 • Учествујем у изради и представљању пројеката конзервације и ревитализације;
 • Учествујем у дизајнирању намештаја и предмета примењене уметности;
 • Организујем грађење по налогу при извођењу објеката;
 • Водим документацију при извођењу објеката;
 • Израђујем предмер радова за објекте;
 • Вршим анализу цене и израђујем предрачун радова за објекте.

Где могу да радим?

 • у пројектним бироима,
 • у грађевинским предузећима, у урбанизму,
 • у комуналном предузећу, у грађевинској инспекцији,
 • у индустрији грађевинског материлаја, у трговинској фирми за продају грађевинског материјала, опреме и намештаја,
 • у Дирекцији за изградњу града.arhitektura

Ако бих да студирам?

 • Архитектонски факултет,
 • Грађевински факултет,
 • Геодетски факултет,
 • Пејзажна архитектура,
 • Технички факултети.

Screenshot (61)