ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

IV степен – 30 ученика

JAVL SB 4L01S

 

Трајање школовања је 4 године и по положеној матури, стиче се звање – Економски техничар. Ученици се оспособљавају за рад у разним компанијама, банкама, владиним организацијама, осигуравајућим друштвима, инвестиционим фондовима, могу и да оснивају сопствена предузећа итд. Циљ наставног плана и програма је да ученици стекну способности везане за економију, организацију и менаџмент предузећа, савремену пословну кореспонденцију , пословну информатику итд. У току школовања, изучавају се предмети уско повезани са струком, два језика, као и општи предмети. Пракса се обавља у у државним установама и приватним фирмамагде се ученици упознају са обављањем економских послова, прикупљањем и анализирањем података, праћењем економских трендова, економском пропагандом итд.

Ученици са дипломом економског техничара су оспособљени да обављају све врсте књиговодствених, комерцијалних, рачуноводствених и благајничких послова. Поред тога, способни су да воде пословну комуникацију, састављају годишње извештаје итд. Одликује их савесност и одговорност у обављању послова, спремност на тимски рад,тачност, ажурност, систематичност и добре комуникацијске способности.

 

 

 

ekonomija