ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР

ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР

III степен – 15 ученика

JAVL SB 3D23S

 

Образовни профил ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње Реформа средњег стручног образовања у Србији. Уз подршку Владе савезне републике Немачке, пројекат спроводе Министарсво просвете РС и Немачка организација за међународну сарадњу GIZ.

Школовање у профилу индустријски механичар одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања.

Део школовања будућих индустријских механичара одвија се у шкоји, а други у компанији која сарађује са школом.

Наиме, практична настава у компанијама GRUNER, ELRAD, ELRAD WSS, CIGLANA MLADOST из Власотинца и FALKE из Лесковца реализује се на савременим машинама, укључивањем ученика у процес рада и уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

Пракса у компанијама, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава ученицима и усвајање социјачних вештина као пто су комуникација са колегама, однос према послу и компанији, понашање на радном месту и слично. Комбиновањем знања и вештина које стичу у компанијама ученици се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боње шансе за запослење по завршетку школовања.

ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА УЧЕНИК ЋЕ ИМАТИ ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ ДА:

  • Обавња превентивно и корективно одржавање индустријских машина
  • Прати рад индустријских машина
  • Спроводи машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина.

industr mehanic