МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

III степен – 15 ученика

JAVL SB 3D82S

 

Школовање у профилу МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања. Један део школовања будућих механичара моторних возила одвија се у школи а други у аутосервисима   који сарађује са школом.

            У току школовања ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије.

 

У школи ученици стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну  обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење на радном месту почиње од друге године када ученици обављају практичну наставу у аутосервису и то у другој години два дана, а у трећој чак три дана недељно. Практична настава у сервисима реализује се уз употребу савремена технологије, укључивањем ученика у процес рада уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

 

ПРЕДНОСТ ШКОЛОВАЊА ПО ОВОМ МОДЕЛУ 

  • Интензивна сарадња школе и аутосервиса
  • Квалитетна пракса у аутосервисимаmehanicar motornih vozila
  • Занимање тражено од стране домаћих и страних послодаваца

 

ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЋЕ БИТИ ОБУЧЕН ДА:

  • Дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем
  • Дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу уз помоћ дијагностичког уређаја
  • Сервисира возила у експлоатацији
  • Врши контролу неисправности моторних возила

mehanicar motornih vozila