ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

III степен – 30 ученика
JAVL SB 3H98S

Циљ стручног образовања за квалификацију ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА је оспособљавање лица за
извођење зидарских, армирачких и тесарских радова уз примену мера заштите и безбедност на раду и заштите животне средине.
Један део школовања будућих оператер основних грађевинских радова одвија се у школи а други у грађевинским фирмама које
сарађују са школом.
У школи ученици стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку са технологијом,
један дан недељно, током прве године школовања. Учење у грађевинској фирми почиње од друге године када ученици обављају
практичну наставу и то у другој години два дана, а у трећој чак три дана недељно. Практична настава у грађевинским фирмама
реализује се уз употребу савремених средстава рада, укључивањем ученика у процес рада уз подршку ментора и инструктора који су
обучени за рад са младима.

operater