ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

IV степен – 30 ученика

JAVL SB 4E26S

Мехатроника je интердисциплинарно подручје које повезује знања из електронике, машинства и рачунарства.

Мехатроничари су најфлексибилнији, најспремнији и најмодерније обучени стручњаци будућности.

 • току четворогодишњег школовања техничар мехатронике оспособљава се да:
 • помоћу рачунара спроводи управљање и регулацију процеса,
 • програмира микроконтролере и PLC- ове,
 • ради са роботом и познаје сензорске системе,
 • познаје електропнеуматске и електрохидрауличне елементе,
 • тестира и дијагностикује мехатронски систем,
 • отклања уочене грешке и кварове система и о томе води техничку документацију,
 • савесно, одговорно и уредно обавља поверене му послове,
 • ефикасно организује време и ради у групним ситуацијама.

    Високоаутоматизовани системи су свуда око нас, од музичких и видео уређаја до фабричких постројења. Због сталног напретка технике у којој више нема оштрих граница између појединих стручних подручја појавила се потреба за стручњацима који ће моћи пројектовати, руковати и одржавати овако сложене системе.

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА

ПОСАО – аутомобилска индустрија, хемијска индустрија, област медицине, мерења, контроле и кибернетике, електропривреда…

Факултете

 • Машински
 • Технички, Информатички
 • Електронски, Електротехнички
 • Саобраћајни
 • ФОН
 • Математички
 • Полицијска и Војна академија

Високе трогодишње школе

 • Машинске
 • Техничке, Информатичке
 • Електротехничке
 • Саобраћајне
 • Унутрашњих послова
 • Економске
 • Пословне

 

mehatronicar