Mašine za školsku radionicu i softver za 30 računara