Образовни профили

Образовни профили

Obrazovni profili za koje je škola verifikovana Tehnička škola u Vlasotincu, na osnovu mreže srednjih škola, osnovana je za obrazovanje kadrova za:

  • Građevinarstvo i geodezija

 

  • Ekonomija, pravo i administracija

 

  • Elektrotehnika

 

  • Mašinstvo i obrada metala

 

 • Tekstilstvo i kožarstvo

Mašinstvo i obrada metala  

 • Mašinski tehničar motornih vozila (4 godine)
 • Mehaničar grejne i rashladne tehnike (3 godine)
 • Automehaničar (3 godine)
 • Autolimar (3 godine)

Uskoro novi smer u mašinstvu… Industrijski mehaničar

Tekstilstvo i kožarstvo             Konfekcionar tekstila  (4 godine)
Građevina i arhitektura        Arhitektonski tehničar  (4 godine)
Elektrotehnika              Elektrotehničar elektronike (4 godine)
Ekonomija, pravo i administracija       Ekonomski tehničar (4 godine)

 

Polazne osnove za izradu godišnjeg plana rada škole su:

 • – stečena dosadašnja iskustva o organizovanju celokupne aktivnosti škole,
 • – postignuti rezultati u dosadašnjem obrazovno-vaspitnom radu,
 • – potrebe društva za kadrovima,
 • – zainteresovanost socijalnih partnera,odnosno lokalne privrede za školovanjem kadrova,
 • – mogućnosti škole i lokalne samouprave,
 • – zaključci stručnih organa u školi,
 • – Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju,
 • – planovi i programi obrazovno-vaspitnog procesa koje škola oraganizuje,
 • – interesi i potrebe roditelja i učenika za obrazovanjem i vaspitanjem.