Poseta učenika OŠ”Siniša Janjić”

У фебруару месецу , на часовима редовне наставе Технике и технологије, ученици  петог разреда ОШ,,Синиша Јанић,,    присуствовали су редовној настави ученика Техничке школе обр. Профил  конфекционар текстила  на часовима наставних предмета: Текстилни материјали, Конструкција одеће и Естетеско обликовање.

Часове су реализовали професори : Слађана Добраш,Томислав Митровић и Биљана Пејчић.

Наставник који је реализовао часове ТИТ за 5. разред  је Добривоје Павловић.

Осим наставних циљева и задатака, часови су имали  задатак и упознавање ученика  са начином рада и учења у обр. профилу конфекционар текстила  у циљу реализације наставне теме Материјали и технологије и наставне јединице Врсте и својства материјала, конкретно текстилних материјала.

Ова посета је за основце била једно велико и занимљиво искуство, јер сам план и програм Техника и технологија за 5. разред има за циљ да  ученици стекну основна знања о врстама и подели текстилних материјала, конструкцији одеће и дизајнирању одевних предмета.

Уједно су се ученици у пратњи свог наставника упознали са условима и начину рада у радионици текстилне струке где се реализује практична настава.

За кратак временски период ученици су на шаролик начин  графитном оловком и прибором за цртање успели да од идејног цртежа, преко конструкције и естетског обликовања одевног предмета дођу до информација о самом текстилу и одевним предметима.

Све време су основцима пружали  подршку и радили са њима ученици текстилне струке.

Организатори посете Биљана Пејчић наставник ТИО ОШ ,,Синиша Јанић,, и проф.стручних предмета у текстилству Техничке школе у Власотинцу и наставник Добривоје Павловић наставног предмета Техника и технологија у 5. разреду.

Фебруар 2017.год.