Radovi na radionici

 

U toku su radovi na radionici iznad škole, koja se koristi za stručnu praksu tekstilne i mašinske struke. Krov je već zamenjen, u cilju stvaranja boljih radnih uslova našim učenicima. Uskoro je u planu i potpuna adaptacija zidova i elektro instalacije…