Запослени

 KOLEKTIV TEHNIČKE ŠKOLE


Direktor škole: Milivoje Đorđević
Srpski jezik i književnost: Svetlana Anđelković, Marija Rajković, Tatjana Milić i Maja Lepojević Đokić
Engleski jezik: Gordana Išljamović Krstić, Aleksandra Stamenković i Dragan Živković
Francuski jezik: Slađana Kocić Petković
Ruski jezik: Violeta Kostić
Nemački jezik: Marija Jovanović

Matematika: Slađana Stojanović, Ivan Stojanović, Goran Stojanović i Danijela Zdravković
Fizičko vaspitanje: Mile Nikolić, Dragan Branković i Stojiljković Dimitrije
Računarstvo i informatika: Časlav Stojiljković
Biologija: Stefanović Verica
Geografija: Žaklina Ljubisavljević
Hemija: Danijela Stefanović
Fizika: Nemanja Stanković

Istorija: Aleksandar Radenković i Danijel Radenković
Muzička kultura: Igor Ranđelović
Likovna kultura: Dragana Cvetković i Vladica Nedeljković
Sociologija: Anka Jović
Filozofija: Biljana Stanković
Ustav i privredno pravo: Slađana Stojanović
Verska nastava: Miloš Stojanović

Mašinstvo: Olivera Bosić, Zoran Stanojević, Vladica Stojanović, Dragan Pešić, Goran Kocić, Jovica Ilić, Jovan Gavrilović, Dušan Stojiljković, Svetomir Jovanović, Srđan Miljković, Momčilo Lazarević
Građevinarstvo: Dragan Conić, Jovica Pešić, Nebojša Kovandžić, Jelica Pešić, Koviljka Stojanović, Nataša Ivanović

Ekonomija: Miroslav Milić, Jasmina Đorđević, Jelena Hadži Đokić, Violeta Icić
Elektrotehnika: Jovica Stamenković, Dragan Stojković, Bojan Petković
Tekstilstvo: Tomislav Mitrović, Slavija Tričković, Slađana Dobraš, Biljana Pejčić, Snežana Pavlović, Mihajlo Đorđević
Stručni saradnici: Svetlana Denčić i Dragana Stanković
Sekretar škole: Svetlana Gorunović

Računovodstvo: Vera Peškić, Suzana Gavrilović i Milivoje Hadži Đokić
Domar: Stojan Stoilković
Ložač: Stevan Jovanović
Radnici na održavanju čistoće: Anica Đorđević, Gordana Mladenović, Danica Valčić, Živorad Petković i Sunčica Cvetković Ilić