29.
Apr
2019

МОДНИ КРОЈАЧ

 III степен

Д  У  А  Л  Н  О

 

Ученик који похађа наставу на смеру Модни кројач, стручно се оспособљава за самостално кројење и шивење одевних предмета. Поред тога, ученици детаљно изучавају текстилне материјале, конструкцију и технолошки процес израде одеће. Комплетан наставни процес се одвија у савременим, специјално опремљеним кабинетима и радионицама. Ученик има прилику да се у потпуности креативно изрази. Истовремено, њихова креативност прати савремене модне трендове.

Профил Модни кројач развијен је у оквиру пројекта немачко – српске развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовањја у Србији“ који уз подршку Владе Савезне Републике Немачке спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Ученици у  овом профилу школују се по моделу дуалног образовања – више праксе у компанијама, обука на савременим машинама, у реалним радним условима и уз подршку инструктора и ментора, боље шансе за запослење по завршетку школовања.

Практична настава у компанијама GRUPPO FIORENTINO и MANIFATTURA EUROPEA  реализује се на савременим машинама, укључивањем ученика у процес рада и уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

 
Физичко васпитање

2

2

2

Математика

2

2

1

Рачунарство и информатика

2

   
Географија

1

   
Историја

2

   
Физика

1

   
Хемија

1

   
Екологија и заштита животне средине  

1

 
Ликовна култура    

1

Социологија са правима грађана    

1

Текстилни материјали

4

   
Естетско обликовање  

2

 
Технологија одеће

2

3

 

Конструкција одеће

3 3

3

Практична настава

6

14

18

Практична настава (настава у блоку)

30

90

150

Грађанско/верска настава

1

1

1

Предузетништво    

2

Изборни предмет    

1

 

Сличне вести