УПИС 2023/2024.

IV степен
– Грађевински техничар
– Економски техничар
– Техничар за индустријску роботику (ДУАЛНО)
– Техничар за компјутерско управљање (CNC) машинама  (ДУАЛНО)

III степен – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ:
– Руковалац грађевинском механизацијом
– Полагач облога
– Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја
– Електричар
– Индустријски механичар
– Оператер машинске обраде
– Механичар моторних возила