Предузетничка обука

Предузетнички програм за младе – 10 двочасовне радионице предузетничке обуке за 25  ученика

Пројекат: „МУЛТИСЕКТОРСКО ПАРТНЕРСТВО ЗА МЛАДЕ – АКТИВАТОР“

Носилац пројекта: Европски покрет у Србији, Лесковац