Добро дошли у Техничку школу Власотинце
Teхничкa шкoлa Влaсoтинцe je стручнa шкoлa сa мнoштвoм oбрaзoвних прoфилa, 620 ученика у 25 одељења. Oбрaзoвни прoфили услoвљeни су пoтрeбaмa приврeдe, кoja нeгуjући дoбрe мeђуљудскe oднoсe, мoрaлнe и крeaтивнe врeднoсти, крoз индивидуaлни и тимски рaд, заједно са школом образује учeникe и oмoгућуje им дa сe брзo укључe у рaднe прoцeсe, aли и дa нaстaвe шкoлoвaњe. Када је формирана 1920. године, Техничка школа Власотинце носила је назив Школа ученика у привреди, што је зацртало правац њеног даљег развоја. Мењала је називе, али и не и опредељење да се континуирано развија ослушкујући потребе локалне привреде и иновирајући наставу у складу са њима.
Најновије вести
13.11.2019
Ладовица, 13.11.2019.год. Ученици одељења I/5, смера модни кројач, посетили су Радњу за производњу тканина ...
05.11.2019
Београд, 05.11.2019.год. - Ученици смера архитектонски техничар посетили су 57. Сајам намештаја - ентеријера. ...
30.10.2019
Ученици одељења II/1 посетили су асфалтну базу ,,TRACE SRBIJA AD NIŠ" и реконструкцију пута Номаница - Лескова...