III степен

Оператер основних грађевинских радова

Циљ стручног образовања за квалификацију ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА је оспособљавање лица за извођење зидарских, армирачких и тесарских радова уз примену мера заштите и безбедност на раду и заштите животне средине.

Један део школовања будућих оператер основних грађевинских радова одвија се у школи а други у грађевинским фирмама  које сарађују са школом.

У школи ученици стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну  практичну обуку са технологијом, један дан недељно, током прве године школовања. За те потребе направљено је мини градилиште у школском дворишту где ученици могу у потпуности да сазидају један објекат. Учење у грађевинској фирми почиње од друге године када ученици заједно са наставником одлазе на градилишта у Власотинцу и околини где обављају практичну наставу и то у другој години два дана, а у трећој чак три дана недељно. Практична настава у грађевинским фирмама реализује се уз употребу савремених средстава рада, укључивањем ученика у процес рада уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

1

Физичко васпитање

2

2

2

Математика

2

2

1

Рачунарство и информатика

2

 

 

Екологија и заштита животне средине

1

 

 

Ликовна култура

 

1

 

Географија

 

1

 

Историја

2

 

 

Социологија са правима грађана

 

1

 

Физика

2

 

 

Техничко цртање са читањем планова

2

 

 

Грађевински материјали

2

 

 

Грађевинске конструкције

2

2

 

Статика

 

2

 

Организација грађења

 

 

2

Технологија рада са практичном наставом

3+6+60

3+12+60

2+18+90

Грађанско/верска настава

1

1

1

Предузетништво

 

 

2

Изборни предмет

 

1

1