IV степен

Архитектонски техничар

Архитектура у ужем смислу је наука и уметност пројектовања и обликовања зграда и других грађевина. Уколико желите да закорачите у њен свет и бавите се једним од најкреативнијих занимања, архитектонски техничар  је прави избор за вас. Уколико га упишете, уз  савремене методе рада, изучаваћете  многе занимљиве општестручне, ужестручне и изборне предмете.

Током четири године школовања на овом смеру, ученици кроз стручне предмете стичу различита знања, вештине и способности.

Архитектонски техничар је, после завршеног школовања, у стању да:

 

  • разради и презентује пројекте: високоградње, урбанистичке, конзервације и ревитализације,
  • организује изградњу и води документацију при извођењу објеката,
  • уради анализу цена – предмер и предрачун радова за објекат.

По завршетку  школовања, архитектонски техничари имају  знања, вештине и ставове са којима се  лако могу запослити. Нека  од њихових могућих радних места су: урбанистички завод, грађевинско предузеће (градилиште, технолошка разрада детаља, калкулације), пројектни биро, геодетски завод,  градско комунално предузеће, грађевинска инспекција, трговина грађевинским материјалима, намештајем, опремом, агенција за продају некретнина, стамбена задруга…
Они могу започети  и приватну делатност у једној од најперспективнијих грана привреде, како код нас тако и у свету.

Уколико ученици желе да наставе школовање и да студирају, то могу учинити на бројним факултетима и високим школама струковних студија.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II

III

IV

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Социологија са правима грађана

 

 

2

 

Историја

2

 

 

 

Ликовна култура

 

1

 

 

Географија

2

 

 

 

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

3

3

3

3

Биологија

2

 

 

 

Хемија

2

 

 

 

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Грађевински материјали

2

 

 

 

Физика

2

2

 

 

Нацртна геометрија и техничко цртање

2

2

 

 

Грађевинске конструкције

4

4

 

 

Апликативни рачунарски програми

 

2

2

 

Статика и отпорност материјала

 

2

2

 

Саобраћајнице

 

3

4

3

Технологија грађевинских радова

 

2

3

3

Испитивање материјала и конструкција

 

3

2

3

Механика тла и фундирање

 

 

2

2

Армирано бетонске конструкције

 

 

2

3

Металне и заварене конструкције

 

 

 

2

Предузетништво

 

 

 

2

Изборни предмет

 

 

2

2

Грађанско/верска настава

1

1

1

1

Контакт информације


Михајла Михајловића бб,
Власотинце

016/875-125 и 016/875-040
tsvlasotince@gmail.com


Друштвене мреже