ППУ – признавање претходног учења

Кроз  активност признавања претходног учења раде се обуке за одрасле на нивоу НОКС 3. У питању су пет квалификација:

  • Зидаро-фасадер
  • Тесар
  • Армирач-бетонирац
  • Руковалац грађевинском механизацијом и
  • Модни кројач

Признавање претходног учења је алтернативни начин за стицање квалификације – за оно што неко већ зна, а што је научио ван формалног система образовања. Поступак признавања претходног учења представља могућност да се препознају, процене и признају знања и вештине стечене кроз различите обуке, животно и радно искуство, и да се за тако призната знања и вештине добије уверење о стеченим компетенцијама или сертификат којим се потврђује стечена квалификација. 

https://prosveta.gov.rs/prosveta/srednje-obrazovanje/obrazovanje-odraslih/priznavanje-prethodnog-ucenja/