III степен

Електричар

Образовни профил ЕЛЕКТРИЧАР развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње Реформа средњег стручног образовања у Србији. Уз подршку Владе савезне републике Немачке, пројекат спроводе Министарсво просвете РС и Немачка организација за међународну сарадњу GIZ.

Школовање у профилу електричар одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања.

Поред стицања практичних знања о раду на електричним инсталацијама у предузећима и домаћинствима, ученици и ученице ће се кроз изборне предмете додатно обучавати за уградњу савремених инсталација у системе као што су противпожарни, системи надзора, интерфони и други.

Занимање ЕЛЕКТРИЧАР је образовни профили са подручја рада електротехника на коме се деца оспособљавају за:

  • извођење електроинсталатерских радова,
  • одржавања кућних електроуређаја,
  • одржавање индустријске елктроопреме и
  • одржавање елктроенергетских мрежа и постројења.

Предвиђено је да ученице и ученици током прве године стичу основна практична знања у школској радионици, током друге године проводе два дана, а у трећој, завршној години су три дана недељно на пракси у компанијама које сарађује са школом и то су GRUNER, ELRAD, ELRAD WSS, CIGLANA MLADOST, BOŽIDAR MILIĆ, BOB TRADE из Власотинца.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

1

Физичко васпитање

2

2

2

Математика

2

2

1

Рачунарство и информатика

2

 

 

Географија

1

 

 

Историја

2

 

 

Екологија и заштита животне средине

 

1

 

Социологија са правима грађана

 

 

1

Физика

2

 

 

Техничко цртање

1

 

 

Технички материјали

2

 

 

Основе практичних вештина

6

 

 

Основе електротехнике

4

2

 

Електрична мерења и електроника

 

3

 

Електричне инсталације

2

2

2

Електричне машине, апарати и уређаји

 

2

 

Електроопрема у индустрији

 

 

2

Практична настава

 

12

18

Грађанско/верска настава

1

1

1

Предузетништво

 

 

1

Изборни предмет

 

1

1