IV степен

Економски техничар

Трајање школовања је 4 године и по положеној матури, стиче се звање – Економски техничар.

Ученици се оспособљавају за рад у разним компанијама, банкама, владиним организацијама, осигуравајућим друштвима, инвестиционим фондовима, могу и да оснивају сопствена предузећа итд. Циљ наставног плана и програма је да ученици стекну способности везане за економију, организацију и менаџмент предузећа, савремену пословну кореспонденцију , пословну информатику итд. У току школовања, изучавају се предмети уско повезани са струком, два језика (немачки језик – факултативно), пословни енглески  као и општи предмети.

Стручне компетенције које стичу ученици су:

  • Обављање послова рачуноводства и финансија
  • Обављање банкарских послова и послова осигурања
  • Обављање комерцијалних послова
  • Обављање послова комуникације и администрације

Одликује их савесност и одговорност у обављању послова, спремност на тимски рад, тачност, ажурност, систематичност и добре комуникацијске способности.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II

III

IV

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Пословни енглески језик

_–

1

1

1

Социологија

2

Историја

2

2

 –

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

3

3

3

3

Рачунарство и информатика

2

Биологија

2

Хемија

2

Принципи економије

3

3

Пословна економија

2

2

2

2

Рачуноводство

4

4

4

4

Пословна коресподенција и комуникација

2

2

Статистика

2

2

Уставно и привредно право

2

2

Монетарна економија и банкарство

– 

2

2

Јавне финансија

2

Маркетинг

– 

2

Економска географија

2

 

Пословна информатика

 –

2

2

Економско пословање

2+30

2+30

2+30

Предузетништво

2

Ликовна култура

1

Изборни предмет (верска/грађанско)

1

1

1

1

Изборни предмет

2

2

Контакт информације


Михајла Михајловића бб,
Власотинце

016/875-125 и 016/875-040
tsvlasotince@gmail.com


Друштвене мреже