IV степен

Машински техничар моторних возила

Ово је образовни профил на коме ученици стичу теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији, одржавању, као и о основним елементима аутоматизације.

Знање о начину функционисања, адекватној опреми, алату и одржавању возила стиче како теоријским тако и практичним радом. Овим занимањем ученици се обучавају да прате савремене токове у погледу мотора и моторних возила и као такви имају велику могућност запошљавања и приватног посла. Утврђује исправност или неисправност мотора и моторних возила. Оспособљен је за вођење техничког прегледа, сервисирање возила, праћење потребе за резервним деловима, као и за праћење производње, одржавања и ремонта моторних возила. Након завршетка школовања постаје стручно лице у области моторних возила и као такав може се запослити у установама као што су осигурање, војска Србије, технички преглед и сервиси, МУП, аутомеханичарским радионицама.

Проучава функционално стање моторних возила. Обучен је за технички преглед разних врста моторних возила, и прикупља нова знања о моторним возилима у складу са новинама на данашњем тржишту. Врши сервис возила и обучен је за њихов ремонт и одржавање.

У току школовања свим ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II

III

IV

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Социологија

 

 

2

 

Филозофија

 

 

 

2

Историја

2

2

 

 

Музичка уметност

1

 

 

 

Ликовна култура

 

1

 

 

Географија

2

 

 

 

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

4

4

3

3

Физика

2

2

 

 

Биологија

 

2

 

 

Хемија

2

 

 

 

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Устав и права грађана

 

 

 

1

Машински материјали

2

 

 

 

Техничко цртање са нацртном геометријом

3

 

 

 

Механика

2

2

 

 

Машински елементи

 

2

2

 

Електротехника и електроника

 

2

 

 

Технологија обраде

 

 

2

 

Организација рада

 

 

 

2

Хидраулика и пнеуматика

 

 

2

 

Термодинамика

 

 

2

 

Мотори са унутрашњим сагоревањем

 

2

 

 

Моторна возила

 

 

3

3

Експлоатација и одржавање моторних возила

 

 

2

3

Мерење и контролисање

 

 

 

2

Елементи аутоматизације моторних возила

 

 

 

2

Практична настава

3

6

7

7

Грађанско/верска настава

1

1

1

1

Обука за Б категорију

 

 

 

70

Контакт информације


Михајла Михајловића бб,
Власотинце

016/875-125 и 016/875-040
tsvlasotince@gmail.com


Друштвене мреже