IV степен

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

Ово је образовни профил на коме ученици стичу знања о савременим технолошким процесима на бази технолигија компјутерског управљања.
Oвај образовни профил омогућава ученицима да у потпуности:

Овладавају програмирањем компјутерски управљаним машинама,
Стичу основна знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем,
Оспособљавају се за повезивање знања теоријских основа обрадних процеса и принципа пројектовања нових производа и технолошкох процеса уз подршку рачунара (CAD-CAM системи),
Упознају се са технолошким могућностима компјутерских управљаних обрадних система,
Стичу основна знања о пројектовању технологије за компјутерски управљане машине и оспосољављају за њену примену,
Упознају функције управљачке јединице и оспособљавају се за примену носилаца информација, уношење и тестирање програма.
Развијају смисао за сарадњу са пројектантима производа, конструкторима као и операторима за компјутерски управљане машине и са свим осталим значајним субјектима у пословном систему.

Ученици по завршеној школи нису везани само за индустрију, него и за друге привредне и ванприведне делатности:

  • Фармацију
  • Медицину
  • Текстилну индустрију…

Настава је очигледна и спроводи се уз примену савремених наставних средстава и учила (видео-бим, рачунари, симулатори радне машине, као и саме машине на којима је постављен индустријски софтвер), тако да ученици по завршетку овог школовања бивају оспособљени за практичан рад и примену свега што су кроз школовање научили.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II

III

IV

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Социологија

 

 

1

 

Филозофија

 

 

 

2

Историја

2

2

 

 

Музичка уметност

 

 

 

Ликовна култура

 1

 

 

 

Географија

2

 

 

 

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Физика

2

2

 

 

Екологија и заштита животне средине

 2

 

 

 

     

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Устав и права грађана

 

 

 

1

Машински материјали

2

 

 

 

Техничко цртање 

 

 

 

Механика

1+1

1+1

 

 

Машински елементи

 

1+1

 

 

Електротехника и електроника

 

2

 

 

Технологија машинске обраде

 

 2+30

 

 

Компјутерска графика

 

 3

 

 

Мерење и контрола квалитета

 

 

2

 

Моделирање машинских елемената и конструкција

 

 

3

 

Технологија за компјутерски управљане машине

 

 

 4

 

Програмирање за компјутерски управљане машине

 

 

4

7

Прројектовање технолошких система

 

 

6

6

Аутоматизација производње и флексибилни производни системи

 

 

 

2

Предузетништво

 

 

 

2

Практична настава

4+60

4+60

 

 

Грађанско/верска настава

1

1

1

1

Изборни предмет

 

 

2

2

Контакт информације


Михајла Михајловића бб,
Власотинце

016/875-125 и 016/875-040
tsvlasotince@gmail.com


Друштвене мреже