III степен

Руковалац грађевинском механизацијом

Jако значајан учесник у процесу изградње грађевинских објеката свих врста је свакако РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ. Ученици овог профила школују се за послове извођења земљаних радова при изградњи објеката високоградње али посебно и за послове израде свих врста саобраћајница и пратећих објеката (путеви, железничке пруге, аеродромске писте, тунели, мостови…).

Послови ове врсте подразумевају рад на градилишту често у тешким условима. Такође, посебна улога мaшине и човека који њом управља у градитељству се огледа у подизању и преносу терета на одговарајуће висине и даљине. Првенствено  то подразумева рад са свим врстама кранова (торањски, портални, мостни, дерик) и аутодизалица. Ученици се обучавају да раде као машинисти за руковање и одржавање различитих типова ових наменских уређаја  (багер, дозер, утоваривач, грејдер, скрепер, ваљак, финишер). Своје учење кроз рад од прве године реализују у Власотинцу, Лесковцу и Грделици у компанијама ИГМ МЛАДОСТ, ХСВ, АБ КОП, ФЕРОЛУКС, ЈКП ВОДОВОД , АПР ГОЛУБОВИЋ, ЈКП ГРДЕЛИЦА.

Послови овог типа су јако тражени, како код нас тако и у иностранству.

Након завршене школе овог смера, ученици могу наставити школовање на одговарајућим Вишим стручним техничким и грађевинским школама.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

1

Физичко васпитање

2

2

2

Математика

2

2

1

Рачунарство и информатика

2

 

 

Екологија и заштита животне средине

1

 

 

Ликовна култура

 

1

 

Географија

 

1

 

Историја

2

 

 

Социологија са правима грађана

 

1

 

Физика

2

 

 

Техничко цртање са читањем планова

2

 

 

Грађевински материјали

2

 

 

Грађевинске конструкције

2

2

 

Грађевинска механизација

 

2

2

Организација грађења

 

 

2

Технологија занимања

2

3

2

Практична настава

6

12

18

Грађанско/верска настава

1

1

1

Предузетништво

 

 

2

Изборни предмет

 

1

1