III степен

Оператер машинске обраде резањем

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ је образовни профил уведен због потреба привреде за кадровима оспособљеним за израду предмета на класичним алатним машинама (струг, глодалица, брусилица) и компјутерски управљаним машинама (ЦНЦ-струг и ЦНЦ-глодалица), а од школске 2018/2019. године одвија се по програму дуалног образовања.

Након завршеног школовања ученици су квалитетно оспособљени и пружа им се могућност запослења у свакој радионици опремљеној било класичним или ЦНЦ машинама (од малих приватних радионица до савремено опремљених погона).

Ученици током прве године стичу практична знања у школској радионици, један дан недељно. У другој години проводе два дана, а у трећој три дана недељно на практичној настави у компанијама из Власотинца и Лесковца која сарађује са школом. То су GRUNER, ELRAD, ELRAD WSS, CIGLANA MLADOST, METALING, RADOMED MOTOREMONT, METALAC NOLE у којима се учење кроз рад реализује на савременим машинама и уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

  • Током трогодишњег школовања ученици се оспособљавају да:
  • користе техничко-технолошку документацију
  • обаве све припреме машина, алата и прибора потребних за израду предмета
  • управљају класичним и ЦНЦ машинама
  • мере и контролишу предмете у производном процесу
  • решавају проблеме који се јављају на радном месту.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

1

Физичко васпитање

2

2

2

Математика

2

2

1

Рачунарство и информатика

2

 

 

Географија

1

 

 

Историја

2

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

1

Техничко цртање

3

 

 

Машински материјали

2

 

 

Техничка механика

3

 

 

Машински елементи

 

3

 

Технологија

3

 

 

Машинска обрада на конвекционим машинама

6

12

12

Техничка физика

 

2

 

Техноогија обраде на конвенционим машинама

 

3

2

Техноогија обраде на ЦНЦ машинама

 

 

2

Машинска обрада на ЦНЦ машинама

 

 

6

Грађанско/верска настава

1

1

1

Предузетништво

 

 

2

Екологија и заштита животне средине

 

1

 

Изборни предмет

 

1

1