III степен

Механичар моторних возила

Образовни профил МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње Реформа средњег стручног образовања у Србији. Уз подршку Владе савезне републике Немачке, пројекат спроводе Министарсво просвете РС и Немачка организација за међународну сарадњу GIZ.

Школовање у профилу механичар моторних возила одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања.

Образовни профил механичар моторних возила реализује се по дуалном моделу школовања. Један део одвија се у школи, а други у компанији и аутосервису који сарађују са школом. У школи ученици стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. У другој години проводе два дана, а у трећој три дана недељно на практичној настави у компанијама и аутосервисима из Власотинца, Лесковца и Грделице која сарађује са школом. То су АБ КОП, ХСВ, ЦИГЛАНА МЛАДОСТ, АС НОЦКО, АС РАДЕ, АС КУМ016, АС ПЕТАР МИТИЋ, АЦ БАНКОМ.

  • ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА УЧЕНИК ЋЕ ИМАТИ ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ ДА:
  • Дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем
  • Дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу уз помоћ дијагностичког уређаја
  • Сервисира возила у експлоатацији
  • Врши контролу исправности моторних возила

У току школовања свим ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

1

Физичко васпитање

2

2

2

Математика

2

2

1

Рачунарство и информатика

2

 

 

Географија

 

1

 

Историја

2

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

1

Техничко цртање

3

 

 

Машински материјали

2

 

 

Техничка механика

2

 

 

Машински елементи

 

3

 

Техничка физика

 

2

 

Основе технике, мерења и контроле

3

 

 

Основна аутомеханичарска пракса

6

 

 

Мотори са унутрашњим сагоревањем

 

3

 

Одржавање мотора са унутрашњим сагоревањем

 

12

 

Моторна возила

 

 

3

Одржавање моторних возила

 

 

18

Грађанско/верска настава

1

1

1

Предузетништво

 

 

2

Екологија и заштита животне средине

 

1

 

Изборни предмет

 

1

1