III степен

Бравар-заваривач

Бравар-заваривач је данас веома тражено занимање и по завршетку школовања доста се лако дође до посла.

За бравара-заваривача је поред теорије веома важна и стручна пракса. Он планира, припрема и организује браварске и заваривачке радове, израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесне опреме, контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима, заварује поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања, врши заваривање поступком гасног заваривања, врши спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривању, посвећује пажњу очувању здравља, околине, и безбедности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова.

Школовање у профилу бравар-заваривач одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања.

Ученици током прве године стичу практична знања у школској радионици, један дан недељно. У другој години проводе два дана, а у трећој три дана недељно на практичној настави у компанијама из Власотинца, Лесковца и Грделице која сарађује са школом. То су SZR PROHROM, CIGLANA MLADOST, METALAC NOLE, RADOMED, SLR VITKO, LEMIND TEHNOMAŠINA, JKP GRDELICA у којима се учење кроз рад реализује са савременом браварском и заваривачком опремом и уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

Пракса у компанијама, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава ученицима и усвајање социјалних вештина као пто су комуникација са колегама, однос према послу и компанији, понашање на радном месту и слично. Комбиновањем знања и вештина које стичу у компанијама ученици се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боње шансе за запослење по завршетку школовања.

 

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

1

Физичко васпитање

2

2

2

Математика

2

2

1

Рачунарство и информатика

2

 

 

Географија

1

 

 

Историја

2

 

 

Екологија и заштита животне средине

 

1

 

Социологија са правима грађана

 

 

1

Техничко цртање

3

 

 

Машински материјали

2

 

 

Техничка механика

2

 

 

Машински елементи

 

3

 

Техничка физика

 

2

 

Технологија браварских радова

3

 

 

Технологија металних конструкција и процесне опреме

 

3

 

Технологија заварених конструкција

 

 

3

Основе браварских радова (пракса)

6

 

 

Металне конструкције и процесна опрема (пракса)

 

12

 

Заварене конструкције (пракса)

 

 

18

Грађанско/верска настава

1

1

1

Предузетништво

 

 

2

Изборни предмет

 

1

1