ЈПОА – Јавно признат организатор активности образовања одраслих

Образовање одраслих реализују основне и средње школе, као и друге организације које у посебним поступцима добијају статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА). 

https://prosveta.gov.rs/prosveta/srednje-obrazovanje/obrazovanje-odraslih/javno-priznati-organizatori-obrazovanja-odraslih/

Техничка школа је акредититована за Јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА).

Кроз ову активност раде се обуке за одрасле на нивоу НОКС 3. У питању су пет квалификација:

  • Зидаро-фасадер
  • Тесар
  • Армирач-бетонирац
  • Руковалац грађевинском механизацијом и
  • Модни кројач

Техничка школа ће у у наредном периоду проширити свој програм обука и за друге квалификације пoтребне тржишту рада из области машинства и електротехнике.