Упис 2020/21.

I. ГРАЂЕВИНА И ГЕОДЕЗИЈА
1. Грађевински техничар (IV степен, 30 ученика)
2. -Оператер основних грађевинских радова (III степен, 15 ученика) ДУАЛНО
-Руковалац грађевинском механизацијом (III степен, 15 ученика) ДУАЛНО

II. МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
3. Машински техничар моторних возила (IV степен, 30 ученика)
4.-Индустријски механичар (III степен, 15 ученика) ДУАЛНО
-Бравар-заваривач (III степен, 15 ученика) ДУАЛНО

III. ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
5.Економски техничар (IV степен, 30 ученика)

IV. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
6.Техничар мехатронике (IV степен, 30 ученика) ДУАЛНО

V. ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
7. -Модни кројач (III степен, 30 ученика) ДУАЛНО