Дуално образовање на делу

Емисија „Ово је Србија“, 24.09.2020.год.

Оператер основних грађевинских радова и Руковалац грађевинском механизацијом