Пракса скројена по мери ђака и привреде

Шездесетих година прошлог века у Југославији је заживео специфичан концепт сарадње образовног система и компанија познат под називом Школа ученика у привреди (ШУП). Тада су ученици средњих школа теоријска знања стицали у ђачким клупама, а праксу похађали у државним предузећима. Временом је ова образовна политика напуштена, али се незванично задржала у појединим школама, понајвише у трогодишњим техничко-занатским смеровима.

Једна од школа које су наставиле да сарађују са привредом, у донекле измењеним условима, јесте и Техничка школа Власотинце. Ова средња стручна школа успоставила је званичну сарадњу са фирмама „Fiorentino Company“ и „Manifattura Europea“ у које ученици/це текстилних смерова одлазе на практичну наставу.

„Већина ученица које су уписале смер конфекционар текстила знала је шта овај посао подразумева и њихова очекивања су испуњена. Имали смо само једну ученицу која је на почетку практичне наставе у компанији схватила да овај посао није за њу, на шта такође гледамо као на успех јер сматрамо да је боље ако млади схвате да ли су талентовани за одређену професију док су још у годинама када им је лакше да се преквалификују“, каже наставница практичне наставе Снежана Павловић.

Она истиче да су ученице биле одушевљене када су отишле у фирме и виделе нове, модерније и разноврсније машине, али и квалитетне материјале, какве школе нису у могућности да им обезбеде.

„Највеће одушевљење и понос ипак показују када први пут саме произведу неки комад одеће за који знају да има реалну употребну вредност“, закључује Снежана Павловић.

Од школске 2017/18. године Техничка школа Власотинце увела је и трогодишњи профил модни кројач, те ће сарадња са текстилном индустријом обухватити и ђаке који се школују за ту струку. Настава за будуће модне кројаче реализује се по модернизованом наставном плану и програму и по моделу са елементима дуалног образовања.