Признавање претходног учења

Техничка школа у прилогу Министарства просвете о признавању претходног учења