Обуке за потребе компаније STRABAG

Техничка школа  у сарадњи са аустријском грађевинском фирмом Штрабаг организовала je обуке за армирача, тесара и руковаоца грађевинском механизацијом за потребе изградње деонице ауто-пута Ниш- Мердаре.

За време трајања обуке 12 полазника је добило уговор о раду, новчану надокнаду и уверење о квалификацији, уз могућност пријема у радни однос.

Обуке у трајању од 240 часова реализовале су се делом у просторијама школе  а делом на деоници пута код Мерошине, организован је превоз.