ЈПОА – кратке обуке

  • ЈПОА : кратка обука за 8 радника по захтеву компаније Грунер из Власотинца (електроника, пнеуматика и електропнеуматика)
  • ЈПОА : кратка обука за 7 радника по захтеву компаније ИГМ Младост из Лесковца (пнеуматика)