Интервјуи – дуално образовање

Представници компанија које су исказали потребе за ученицима у оквиру дуалног система образовања су у просторијама наше школе вршили појединачно интервјуисање ученика  (113). У питању су образовни профили: Техничар мехатронике 30 ученика, Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машинама 30 ученика, Руковаоци грађевинском механизацијом 15 ученика, Механичари моторних возила 10 ученика, Електричари 10 ученика, Индустријски механичари 12 ученика и Оператери машинске обраде 6.