Пројект “ШАНСА ЗА ТЕБЕ”

У оквиру пројекта „Шанса за тебе“ организована je

ИНФОРМАТИВНО – ЕДУКАТИВНА/ТРЕНИНГ РАДИОНИЦА ЗА ИЗГРАДЊУ КАПАЦИТЕТА
ПРЕДУЗЕЋА ИЗ СРБИЈЕ ЗА РАЗВОЈ И ПОКРЕТАЊЕ ИНТЕРНОГ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА ЗА СТИЦАЊЕ ВЕШТИНА

Дводневни догађај је организован у просторијама Хотела Бавка Лесковац, Село Бадинце
11 и 12. Априла 2024.г. Догађај је организован са циљем да информише циљне групе о
предностима развоја и акредитације ВЕТ програма за стицање вештина и да их едукује о томе како да приступе процесу у својим организацијама с обзиром на тренутне захтеве
регулативе и акредитације.
На радионици су учествовали представници малих и средњих предузећа/привредних
друштава, предузећа у власништву или под управом жена, занатске радње/предузетничке
радње, формалне и неформалне образовне институције из прекограничног подручја
(чланови прекограничне мреже за мобилност радне снаге и развој запошљавања). Укупно 30
представника. У информативном делу радионице полазници су имали прилику да сазнају
више о правном оквиру за развој Програма стручног образовања и обука за стицање
вештина, ко су кључни актери у развоју Програм стручног образовања и обука за стицање
вештина у Републици Србији, који су кораци у процесу акредитације Програма стручног
образовања и обука за стицање вештина, као и дс се упознају са предностима развоја и
акредитације Програма стручног образовања и обука за стицање вештина са становишта
малих и средњих предузећа и предузетника. Предавачи, професори Техничке школе из
Власотинца, госпођа Јасмина Ђорђевић и господин Небојша Кованџић су полазнике
информисали о процедури за стицање статуса јавно признатог организатора обука и процесу
признавања претходног учења. У едукативном делу радионице полазници су едуковани о
самој менторинг подршци за развој и имплементацији пилот програма стручног образовања,
идентификацији потреба малих и средњих предузећа и предузетника у погледу
квалификоване радне снаге и одређивање профила радника, имплементацији пилот
програма стручног образовања. У оквиру радионице полазници су имали прилику да се
пријаве за менторинг подршку у оквиру пројекта „ШАНСА ЗА ТЕБЕ“. За овај вид подршке
пријавило се 5 правних субјеката.
Пројект “ШАНСА ЗА ТЕБЕ” (No 48-00-00164-2021-28-3) у оквиру ИПА II Програма
прекограничне сарадње Србије и Северне Македоније 2016-2020 (у даљем тексту: Пројект) је
заједничка иницијатива Центра за управљање знањем из Скопља и Центра за развој планског 2 региона из Скопља, Северна Македонија, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа
Лесковац, и Општина Власотинце, Србија (у даљем тексту: Пројектни партнери). Овај пројекат
је су-финансиран од стране Европске уније. Пројект настоји да побољша механизме за
подршку запошљивости и мобилности радне снаге у прекограничном подручју Србије и
Северне Македоније. Пројекат се фокусира на увођење нових приступа и сарадње између
јавног и приватног сектора у циљу подршке запошљивости и мобилности радне снаге у
прекограничном подручју и повећању капацитета и компетенција јавног и приватног сектора
за спровођење програма запошљавања. У том смислу, пројектни партнери организују
једнодневу Информативно едукативну радионицу за развој континуираног
менторског/стажирања програма за заинтересоване организације
Организатор догађаја: Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Србија (Ко-апликант
2/су-корисник 3) заједно са пројектним партнерима Центар за управљање знањем, Скопље,
Северна Македонија (главни апликант/ координатор); Центар за развој планског региона
Скопља Северна Македонија (Ко-апликант 1/су-корисник 1) и општином Власотинце, Србија
(Ко-апликант 3/су-корисник 3).