Пројекат јавно-приватног партнерства

Боље шансе за запошљавање младих

Како функционише модел са елементима дуалног образовања у Власотинцу?

Времена када су под практичну наставу потпадали и куповина бурека и кување кафе запосленима сада су прошлост. Међусобна права и обавезе компаније и ученика на пракси сада су јасно дефинисани уговорима и морају се поштовати.

У првој години школовања ученици имају практичну наставу један дан недељно у школским радионицама, док се од друге године пракса реализује у компанијама које сарађују са школом, и то у другој години два пута, а у трећој три пута недељно.

Власотиначке компаније су у обавези да ученицима обезбеде квалитетну практичну наставу уз стални надзор и подршку обучених инструктора, као и новчану накнаду за учење кроз рад. Пре него што се у листи жеља изјасне где би желели да обављају праксу, ученици обилазе све компаније које сарађују са школом. Приликом одабира воде се различитим сазнањима која имају о фирмама – о висини зарада, радним условима, чињеници да ли је у њима запослен неко кога познају и сл. Одлуку кога ће примити на праксу надлежни у компанијама доносе након интервјуа са ученицима. Показало се да је овакав систем селекције ученика ефикасан, а у највећем броју случајева испуњене су и жеље ученика и очекивања компанија.

Током времена проведеног у компанијама ђаци се, осим што стекну практична знања и вештине, науче и тимском раду, пословној комуникацији, радној дисциплини и многим другим вештинама које не могу да стекну у школској радионици. Према речима Светомира Јовановића, наставника практичне наставе, деца су се неочекивано брзо прилагодила и показала велику мотивацију: „Када су ме први пут питали да остану дуже од предвиђених шест часова у компанији, мислио сам да се шале. Али испоставило се да су били озбиљни. Желели су да што више науче“.

  Улагање у образовање као пословна стратегија

  Јавно-приватно партнерство представља замајац развоја Техничке школе Власотинце, а не би га било да компаније „Falke“, „Gruner“, „Elrad“, „Elrad Wire Systems“, ИГМ „Младост“ и СЛР „Витко“ нису препознале свој интерес да се активно укључе у школовање својих будућих кадрова. Ове фирме врло озбиљно приступају улагању у образовање јер су свесне да, кроз праксу која се реализује у њиховим погонима, ученике могу да профилишу сходно свом пословном процесу и у складу са својим потребама.

  Ученици друге године образовног профила индустријски механичар два пута недељно по шест сати проводе на практичној настави у овим компанијама и за то време стичу вештине и знања које мора поседовати сваки добар индустријски механичар, а то су: адекватно праћење рада индустријских машина, обављање превентивног и корективног одржавања машина, спровођење машинске обраде једноставних делова и монтажа подсклопова индустријских машина. У трећој години у компанијама ће проводити три дана недељно, тако да би по завршетку школовања требало да буду оспособљени за самосталан рад у привреди, без потребе за додатним усавршавањем.

  Осим квалитетне практичне наставе, на савременим машинама и уз надзор и подршку инструктора обучених за рад са младима, компаније ученицима обезбеђују и новчану накнаду за учење кроз рад у износу од око 6.500 динара месечно. За већину младих то је додатни подстицај и мотивација да озбиљно и посвећено испуњавају обавезе које као ученици имају.

  Послодавци који прате напредак ученика на практичној настави су, како сами кажу, веома задовољни резултатима и вештинама које су они стекли. Са друге стране, и искуства ученика су позитивна – они истичу да су осим стручних знања и вештина стекли и увид у то како изгледа процес рада у реалним условима односно у привреди, како функционише тимски рад и колико је важно поштовати радну етику. Осим компанија, задовољни су и наставници и директор школе, јер су ђаци, увидевши да им се учење може исплатити, постали дисциплинованији и на теоријским часовима, поправили су оцене и смањили број изостанака из школе.

  Списак компанија са којима школа сарађује

  1. СЗАР ФЕРО-ЛУКС, Власотинце
  2. ПГТАР Нешко, Власотинце
  3. ДДМ Металинг, Лесковац
  4. Аутомеханичарска радња Милош Радосављевић, Власотинце
  5. Ауто клиника Кум 016, Власотинце
  6. СЗР Радо мед, Лесковац
  7. Петар Митић, ПР Митић 1995, Грделица
  8. FUSH, доо, Грделица
  9. Elrad WSS, Власотинце
  10. АБ КОП, Власотинце
  11. Ауто центар М31, Грделица
  12. Маша импекс, Власотинце
  13. Моторемонт НДН, Лесковац
  14. АПР Голубовић, Грделица
  15. Falke Serbia доо, Лесковац
  16. Elrad Serbia, Власотинце
  17. Fiorentino company, Власотинце
  18. СЗР Прохром, Власотинце
  19. Екотимс, Власотинце
  20. ИГМ Младост, Лесковац
  21. ДНН Капитал градња доо, Власотинце
  22. ЈКП Водовод, Власотинце
  23. Gruner Serbian, Власотинце
  24. ГЗЗ Пионир, Власотинце
  25. Аутосервис Раде, Власотинце
  26. Металац Ноле, Власотинце
  27. ХСВ, Власотинце
  28. Ауто центар Ноцко, Власотинце
  29. ГХТИ Илић, Власотинце
  30. ЈКП Грделица, Грделица
  31. Леминд Техномашина, Власотинце
  32. СЛР Витко, Лесковац
  33. Казанџијска радња Бата, Власотинце
  34. BOB Trade, Власотинце
  35. SZER Božidar Ilić, Власотинце
  36. Auto kuća Bancom, Лесковац

  Контакт информације


  Михајла Михајловића бб,
  Власотинце

  016/875-125 и 016/875-040
  tsvlasotince@gmail.com


  Друштвене мреже