Пројекат јавно-приватног партнерства

Боље шансе за запошљавање младих

Како функционише модел са елементима дуалног образовања у Власотинцу?

Времена када су под практичну наставу потпадали и куповина бурека и кување кафе запосленима сада су прошлост. Међусобна права и обавезе компаније и ученика на пракси сада су јасно дефинисани уговорима и морају се поштовати.

У првој години школовања ученици имају практичну наставу један дан недељно у школским радионицама, док се од друге године пракса реализује у компанијама које сарађују са школом, и то у другој години два пута, а у трећој три пута недељно.

Власотиначке компаније су у обавези да ученицима обезбеде квалитетну практичну наставу уз стални надзор и подршку обучених инструктора, као и новчану накнаду за учење кроз рад. Пре него што се у листи жеља изјасне где би желели да обављају праксу, ученици обилазе све компаније које сарађују са школом. Приликом одабира воде се различитим сазнањима која имају о фирмама – о висини зарада, радним условима, чињеници да ли је у њима запослен неко кога познају и сл. Одлуку кога ће примити на праксу надлежни у компанијама доносе након интервјуа са ученицима. Показало се да је овакав систем селекције ученика ефикасан, а у највећем броју случајева испуњене су и жеље ученика и очекивања компанија.

Током времена проведеног у компанијама ђаци се, осим што стекну практична знања и вештине, науче и тимском раду, пословној комуникацији, радној дисциплини и многим другим вештинама које не могу да стекну у школској радионици. Према речима Светомира Јовановића, наставника практичне наставе, деца су се неочекивано брзо прилагодила и показала велику мотивацију: „Када су ме први пут питали да остану дуже од предвиђених шест часова у компанији, мислио сам да се шале. Али испоставило се да су били озбиљни. Желели су да што више науче“.

  Улагање у образовање као пословна стратегија

  Јавно-приватно партнерство представља замајац развоја Техничке школе Власотинце, а не би га било да компаније „Falke“, „Gruner“, „Elrad“, „Elrad Wire Systems“, ИГМ „Младост“ и СЛР „Витко“ нису препознале свој интерес да се активно укључе у школовање својих будућих кадрова. Ове фирме врло озбиљно приступају улагању у образовање јер су свесне да, кроз праксу која се реализује у њиховим погонима, ученике могу да профилишу сходно свом пословном процесу и у складу са својим потребама.

  Ученици друге године образовног профила индустријски механичар два пута недељно по шест сати проводе на практичној настави у овим компанијама и за то време стичу вештине и знања које мора поседовати сваки добар индустријски механичар, а то су: адекватно праћење рада индустријских машина, обављање превентивног и корективног одржавања машина, спровођење машинске обраде једноставних делова и монтажа подсклопова индустријских машина. У трећој години у компанијама ће проводити три дана недељно, тако да би по завршетку школовања требало да буду оспособљени за самосталан рад у привреди, без потребе за додатним усавршавањем.

  Осим квалитетне практичне наставе, на савременим машинама и уз надзор и подршку инструктора обучених за рад са младима, компаније ученицима обезбеђују и новчану накнаду за учење кроз рад у износу од око 6.500 динара месечно. За већину младих то је додатни подстицај и мотивација да озбиљно и посвећено испуњавају обавезе које као ученици имају.

  Послодавци који прате напредак ученика на практичној настави су, како сами кажу, веома задовољни резултатима и вештинама које су они стекли. Са друге стране, и искуства ученика су позитивна – они истичу да су осим стручних знања и вештина стекли и увид у то како изгледа процес рада у реалним условима односно у привреди, како функционише тимски рад и колико је важно поштовати радну етику. Осим компанија, задовољни су и наставници и директор школе, јер су ђаци, увидевши да им се учење може исплатити, постали дисциплинованији и на теоријским часовима, поправили су оцене и смањили број изостанака из школе.

  Spisak kompanija sa kojima škola sarađuje

  1. SZAR FERO-LUKS, Vlasotince
  2. PGTAR Neško, Vlasotince
  3. DDM Metaling, Leskovac
  4. Automehaničarska radnja Miloš Radosavljević, Vlasotince
  5. Auto klinika Kum 016, Vlasotince
  6. SZR Rado med, Leskovac
  7. Petar Mitić, PR Mitić 1995, Grdelica
  8. FUSH, doo, Grdelica
  9. Elrad WSS, Vlasotince
  10. AB KOP, Vlasotince
  11. Auto centar M31, Grdelica
  12. Maša impeks, Vlasotince
  13. Motoremont NDN, Leskovac
  14. APR Golubović, Grdelica
  15. Falke Serbia doo, Leskovac
  16. Elrad Serbia, Vlasotince
  17. Fiorentino company, Vlasotince
  18. SZR Prohrom, Vlasotince
  19. Ekotims, Vlasotince
  20. IGM Mladost, Leskovac
  21. DNN Kapital gradnja doo, Vlasotince
  22. JKP Vodovod, Vlasotince
  23. Gruner Serbian, Vlasotince
  24. GZZ Pionir, Vlasotince
  25. Autoservis Rade, Vlasotince
  26. Metalac Nole, Vlasotince
  27. HSV, Vlasotince
  28. Auto centar Nocko, Vlasotince
  29. GHTI Ilić, Vlasotince
  30. JKP Grdelica, Grdelica
  31. Lemind Tehnomašina, Vlasotince
  32. SLR Vitko, Leskovac
  33. Kazandžijska radnja Bata, Vlasotince
  34. BOB Trade, Vlasotince
  35. SZER Božidar Ilić, Vlasotince
  36. Auto kuća Bancom, Leskovac

  Контакт информације


  Михајла Михајловића бб,
  Власотинце

  016/875-125 и 016/875-040
  tsvlasotince@gmail.com


  Друштвене мреже