Историјат школе

Када је изграђена 1920. године, Техничка школа Власотинце носила је назив Школа ученика у
привреди, што је зацртало правац њеног даљег развоја. Мењала је називе, али не и опредељење
да се континуирано развија ослушкујући потребе локалне привреде и иновирајући наставу у
складу са њима. Тако је осамдесетих година прошлог веке образовала кадрове за машинску
индустрију Милош Диманић, грађевинску индустрију Црна Трава и Беско, текстилну
индустрију Власинка, а данас и кадрови за електро индустрију и економију.
Школа мора константно да буде у току са потребама тржишта рада како би испунила своју
сврху и зато ми сарађујемо са привредом како би својим ученицима могла да понудимо
образовање за професије које су тражене, односно са којима могу да се запосле или наставе
школовање.
Сарадњу по дуалном систему је иницирала школа, а компаније су радо прихватиле јер је
школовање на тај начин корисно и за привреду и за ученике. То је нов систем образовања у
Србији, а ми смо једна од школа са великим бројем образовних профила у том систему као и
великим бројем компанија које примају наше ученике на праксу и то уз надокнаду за учење кроз
рад. То су Индустријски механичари, Бравари-заваривачи, Оператери машинске обраде,
Механичари моторних возила, Модни кројачи, Оператери основних грађевинских радова,
Руковаоци грађевинском механизацијом, Електричари и Техничари мехатронике.
Повезивање Техничке школе и привреде како би својим ученицима омогућила стручно
образовање за професије које су тражене на тржишту рада ради бржег запошљавања или
наставка школовања је главни циљ наше приче.
Јавно приватно партнерство представља кључни елемент успешне приче реализовано кроз њен
споразум између школе, компанија, Министарства просвете, oпштине Власотинце и ГИЗ-а, где
су и обезбеђена средства за реконструкцију две школске радионице, и њихово опремање.
Данас ученици Техничке школе Власотинце у првој години школовања практичну наставу
обављају у тим новим радионицама, на савременим машинама и опреми, а од друге године
практичну наставу реализују у компанијама у којима их, уколико се добро покажу, очекује
посао након завршетка школовања.
Ученици наше школе учење кроз рад спроводе у 30 компанија из Власотинца и региона. У
питању су средња и мала предузећа, занатске радње и ауто сервиси.
Прва циљна група су ученици који завршавају основно образовање и траже свој пут ка
професионалном образовању, а друга су компаније које су препознале значај свог активног
учешћа у образовању радне снаге која им је потребна. Наши ученици иду у тридесет домаћих и
страних компанија, немачких, словеначких, италијанских. Инструктори који раде са ученицима
нас стално извештавају о њиховом напретку и сматрају да су ученици веома мотивисани и
знатижељни.
Поводом ове приче школу су посетили премијер и председник државе, амбасадор СР Немачке,
званичници привредне коморе, ГИЗ-а, власници компанија, представници министарства уз
присуство националних и регионалних медија. Немачко савезно министарство за економску
сарадњу и развој штампало је брошуру (публикацију) на српском и немачком језику под
називом „Успешна прича“.
Школа сарађује већ десет година са немачком школом Хуго Екнер у оквиру пројекта
„Партнерство на делу“. У току сарадње успостављен је контакт са још једном техничком
школом Клод Дорнијер, такође из Немачке која је нашој школи донирала 3 машине за практичну
наставу ученика и у току је донација још 4 машине за машинску радионицу.

Последњих година често се дешава да у средњим школама има више места него што има малих
матураната. Техничка школа Власотинце нема овај проблем јер је њен мото:
ЗА ВАШЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ НАША ШКОЛА И ПРИВРЕДА ДАЋЕ ВАМ ЗНАЊЕ.
Техничка школа Власотинце пружа младим људима добре услове за усавршавање и изградњу
каријере у свом месту спречавајући њихов одлазак у велике градове. Радили смо на промени
свести младих људи о одређеним професијама тако да по завршетку школовања треба да буду
оспособљени за самосталан рад у привреди без потребе за додатним усавршавањем.
Компаније препознају свој интерес да се активно укључе у школовање својих будућих кадрова
јер „добри радници се не налазе случајно, они морају да се стварају“ рекао је један власник. Оне
су постале свесне да не могу наћи раднике у чије је образовање неко други улагао већ да је
велика развојна шанса сваке компаније управо учествовање у образовању.
Компанија кроз систем дуалног образовања добија стручне раднике који су се већ током
школовања и обављања практичне наставе уклопили у колектив. Оне као партнери школи
омогућују њеним ученицима квалитетну обуку и боље шансе за запослење после завршетка
школовања.
Учење кроз рад развија способности ученика да раде тимски, повећава осећај њихове личне
одговорности на радном месту, развија пословну комуникацију, радну дисциплину и њихову
свест о важности безбедности и здравља на раду.
Компаније које прате напредак ученика на практичној настави су веома задовољне резултатима
и вештинама који су они стекли. С друге стране, и искуства ученика су позитивна, задовољни су
и наставници јер су ђаци, увидевши да им се учење може исплатити, постали дисциплинованији
и на теоријским часовима, поправили су оцене и смањили број изостанака из школе.
Наши ученици у компаније улазе као деца а из њих излазе или ће у њима остати као одрасли
људи. У њих уносе значајну дозу позитивне енергије која ће им заједно са њиховом стручношћу
по завршетку школе много значити.
Успешну причу Техничке школе у спровођењу дуалног образовања похвалило и наградило је и
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Урађена је прва фаза енергетске ефикасности школских објеката и тренутно се завршава
пројектовање друге фазе са доградњом још 800 м2 кабинетског простора са топлим везама
између свих објеката.
Одлуком Владе Републике Србије наша школа је предвиђена за један од десет тренинг центара
који ће образовати кадрове за потребе привреде кроз формално школовање дуалних профила и
неформалне обуке одраслих. Урађен је и одобрен пројекат комплетне реконструкције школских
радионица у вредности 187.000.000 дин и у вези с тим посетила нас је председница Владе.
Такође одобрен је и пројекат опремања радионица будућег тренинг центра савременом опремом
из области грађевинарства, машинства, електротехнике и текстилства у вредности од 50.000.000
дин. Ова опрема се већ испоручује школи.
Кроз ГИЗ-ов пројекат ДЕЦИДЕ осим опремања школских радионица опремом вредном
50.000еура школа се региструје за Јавно признатог организатора активности образовања
одраслих (ЈПОА). Такође кроз пројекат Министарства финансија и Министарства просвете
„Развој интегрисаног система националних квалификација у Србији“ региструјемо се за
Поступак признавања претходног учења (ППУ). Овим ће наша школа пружити могућност
одраслим особама да стекну квалификације за одређено занимање.