Упис 2020/21.
31.
May
2020
Флајер 2020/21.
                                                                          Ф  Л  А  Ј  Е  Р                                            
30.
May
2020
Упис – дуални образовни профили, 4 и 5. јун
Ученик, његов родитељ односно други законски заступник, попуњава пријаву о намери ученика за упис у образовни профил по дуалном моделу. Ради се само о исказивању намере да у...
29.
May
2020
Упис 2020/21.
I. ГРАЂЕВИНА И ГЕОДЕЗИЈА 1. Грађевински техничар (IV степен, 30 ученика) 2. -Оператер основних грађевинских радова (III степен, 15 ученика) ДУАЛНО -Руковалац грађевинском механизацијом (III степен, 15 ученика) ДУАЛНО<...