Бравар-заваривач
29.
Apr
2019

БРАВАР- ЗАВАРИВАЧ

 III степен 

Д  У  А  Л  Н  О

Бравар-заваривач је данас веома тражено занимање и по завршетку школовања доста се лако дође до посла.

За бравара-заваривача је поред теорије веома важна и стручна пракса. Он планира, припрема и организује браварске и заваривачке радове, израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесне опреме, контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима, заварује поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања, врши заваривање поступком гасног заваривања, врши спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривању, посвећује пажњу очувању здравља, околине, и безбедности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова.

Школовање у профилу бравар-заваривач одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања.

Део школовања будућих бравара-заваривача одвија се у школи, а други у компанији која сарађује са школом.

Наиме, практична настава у компанијама CIGLANA MLADOST, СЛР Витко, СЗР Прохром, СЗР Металац-Ноле из Власотинца реализује се на савременим апаратима за заваривање, укључивањем ученика у процес рада и уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

Пракса у компанијама, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава ученицима и усвајање социјалних вештина као пто су комуникација са колегама, однос према послу и компанији, понашање на радном месту и слично. Комбиновањем знања и вештина које стичу у компанијама ученици се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боње шансе за запослење по завршетку школовања.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

1

Физичко васпитање

2 2

2

Математика

2

2

1

Рачунарство и информатика

2

Географија

1

Историја

2

Екологија и заштита животне средине

1

Социологија са правима грађана

1

Техничко цртање

3

Машински материјали

2

Техничка механика

2

Машински елементи

3

Техничка физика

2

Технологија браварских радова

3

Технологија металних конструкција и процесне опреме

3

Технологија заварених конструкција

3

Основе браварских радова (пракса)

6

Металне конструкције и процесна опрема (пракса)

12

Заварене конструкције (пракса)

18

Грађанско/верска настава

1

1

1

Предузетништво

2

Изборни предмет

1

1

 

 

 

Сличне вести