Економски техничар
29.
Apr
2019

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

IV степен

 

 

Трајање школовања је 4 године и по положеној матури, стиче се звање – Економски техничар. Ученици се оспособљавају за рад у разним компанијама, банкама, владиним организацијама, осигуравајућим друштвима, инвестиционим фондовима, могу и да оснивају сопствена предузећа итд. Циљ наставног плана и програма је да ученици стекну способности везане за економију, организацију и менаџмент предузећа, савремену пословну кореспонденцију , пословну информатику итд. У току школовања, изучавају се предмети уско повезани са струком, два језика, као и општи предмети. Пракса се обавља у државним установама и приватним фирмама где се ученици упознају са обављањем економских послова, прикупљањем и анализирањем података, праћењем економских трендова, економском пропагандом итд.

Ученици са дипломом економског техничара су оспособљени да обављају све врсте књиговодствених, комерцијалних, рачуноводствених и благајничких послова. Поред тога, способни су да воде пословну комуникацију, састављају годишње извештаје итд. Одликује их савесност и одговорност у обављању послова, спремност на тимски рад, тачност, ажурност, систематичност и добре комуникацијске способности. 

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I II III

IV

Српски језик и књижевност

3

3 3

3

Страни језик

3

3 3

3

Социологија

2

Историја

2

2  –

Физичко васпитање

2

2 2

2

Математика

3

3 3

3

Рачунарство и информатика

2

Екологија

2

Хемија

2

Основи економије

2

2 2

2

Пословна економија

2

2 2

2

Рачуноводство

3

3 4

4

Савремена пословна коресподенција

3

3

Статистика

2

2

Уставно и привредно право

2

2

Монетарна економија и банкарство

–  2

2

Комерцијално познавање робе

2

Маркетинг

– 

2

Економска географија

2

Пословна информатика

 –

2

2

Изборни предмет (верска/грађанско)

1

1 1

1

      

Сличне вести