Грађевински техничар
29.
Apr
2019

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР

IV степен

 

 

Грађевински техничар  је сарадник у процесу грађења, од планирања и припреме, преко пројектовања до извођења објеката нискоградње, саобраћајница, путева и железничких пруга, мостова, тунела, надвожњака, аеродромских писта, као и пратећих објеката бензинских пумпи, сервисних станица, паркинга, гаража и др. Они се могу разликовати и према пословима које претежно обављају. Тако разликујемо непосредне произвођаче (организују и надгледају послове на градилишту), планере или аналитичаре (баве се припремом и организацијом производње) и техничаре (баве се цртањем и разрађивањем детаља).

Током четири године школовања на овом смеру, ученици кроз стручне предмете стичу различита знања, вештине и способности:

  • информатичку писменост-познавање програма за обраду текста и израду цртежа-пројеката;
  • знање и вештину израде цртежа-пројеката;
  • познавање савремених конструкција, материјала, технологија грађења и грађевинске механизације;
  • познавање целокупног процеса планирања и организације у грађевинарству;
  • познавање карактеристика градилишта и грађевинске индустрије;
  • знање израде пројектне документације;
  • способност решавања различитих техничких проблема и
  • способност просторне перцепције.

Након завршеног четворогодишњег школовања грађевински техничари могу се запослити у грађевинским предузећима (рад у пројектном бироу, рад на градилишту), или наставити школовање на факултетима и вишим школама у земљи.

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II III

IV

Српски језик и књижевност

3

3 3

3

Страни језик

2

2 2

2

Социологија са правима грађана    

2

 
Историја

2

     
Ликовна култура   1    
Географија

2

     
Физичко васпитање

2

2 2

2

Математика

3

3 3

3

Биологија

2

     
Хемија

2

     
Рачунарство и информатика

2

     
Грађевински материјали

2

     
Физика

2

2

   
Нацртна геометрија и техничко цртање

2

2

   
Грађевинске конструкције

4

4

   
Апликативни рачунарски програми  

2

2

 
Статика и отпорност материјала  

2

2

 
Саобраћајнице  

3

4

3

Технологија грађевинских радова  

2

3

3

Испитивање материјала и конструкција  

3

2

3

Механика тла и фундирање    

2

2

Армирано бетонске конструкције    

2

3

Металне и заварене конструкције      

2

Предузетништво      

2

Изборни предмет    

2

2

Грађанско/верска настава

1

1 1

1

 

Сличне вести