Индустријски механичар
29.
Apr
2019

ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР

III степен 

Д  У  А  Л  Н  О

Образовни профил ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње Реформа средњег стручног образовања у Србији. Уз подршку Владе савезне републике Немачке, пројекат спроводе Министарсво просвете РС и Немачка организација за међународну сарадњу GIZ.

Школовање у профилу индустријски механичар одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања.

Део школовања будућих индустријских механичара одвија се у школи, а други у компанији која сарађује са школом.

Наиме, практична настава у компанијама GRUNER, ELRAD, ELRAD WSS, CIGLANA MLADOST из Власотинца и FALKE из Лесковца реализује се на савременим машинама, укључивањем ученика у процес рада и уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

Пракса у компанијама, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава ученицима и усвајање социјачних вештина као пто су комуникација са колегама, однос према послу и компанији, понашање на радном месту и слично. Комбиновањем знања и вештина које стичу у компанијама ученици се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боње шансе за запослење по завршетку школовања.

ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА УЧЕНИК ЋЕ ИМАТИ ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ ДА:

 • Обавња превентивно и корективно одржавање индустријских машина
 • Прати рад индустријских машина
 • Спроводи машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина.
  ПРЕДМЕТИ

  РАЗРЕД

  I

  II III
  Српски језик и књижевност

  3

  2

  2

  Страни језик

  2

  2

  1

  Физичко васпитање

  2

  2

  2

  Математика

  2

  2

  1

  Рачунарство и информатика

  2

  Географија

  1

  Историја

  2

  Социологија са правима грађана

  1

  Техничко цртање

  3

  Машински материјали

  2

  Техничка механика

  2

  Машински елементи

  3

  Техничка физика

  2

  Основе технике, мерења и контроле

  3

  Основна аутомеханичарска пракса

  6

  Мотори са унутрашњим сагоревањем

  3

  Одржавање мотора са унутрашњим сагоревањем

  12

  Моторна возила

  3

  Одржавање моторних возила

  18

  Грађанско/верска настава

  1

  1

  1

  Предузетништво

  2

  Екологија и заштита животне средине

  1

  Изборни предмет

  1

  1

   

Сличне вести