Почетна > Образовни профили > Четворогодишњи образовни профили > Машински техничар моторних возила
Машински техничар моторних возила
29.
Apr
2019

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

IV степен 

 

 

Ово је образовни профил на коме ученици стичу теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији, одржавању, као и о основним елементима аутоматизације.

        У току школовања свим ученицима се као обавезан део  наставе омогућава обука за возача Б категорије.

 Знање о начину функционисања, адекватној опреми, алату и одржавању возила стиче како теоријским тако и практичним радом. Овим занимањем ученици се обучавају да прате савремене токове у погледу мотора и моторних возила и као такви имају велику могућност запошљавања и приватног посла. Утврђује исправност или неисправност мотора и моторних возила. Оспособљен је за вођење техничког прегледа, сервисирање возила, праћење потребе за резервним деловима, као и за праћење производње, одржавања и ремонта моторних возила. Након завршетка школовања постаје стручно лице у области моторних возила и као такав може се запослити у установама као што су осигурање, војска Србије, технички преглед и сервиси, МУП, аутомеханичарским радионицама.

 Проучава функционално стање моторних возила. Обучен је за технички преглед разних врста моторних возила, и прикупља нова знања о моторним возилима у складу са новинама на данашњем тржишту. Врши сервис возила и обучен је за њихов ремонт и одржавање.

ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД
I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Социологија     2  
Филозофија       2
Историја 2 2    
Музичка уметност 1      
Ликовна култура   1    
Географија 2      
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 4 4 3 3
Физика 2 2    
Биологија   2    
Хемија 2      
Рачунарство и информатика 2      
Устав и права грађана       1
Машински материјали 2      
Техничко цртање са нацртном геометријом 3      
Механика 2 2    
Машински елементи   2 2  
Електротехника и електроника   2    
Технологија обраде     2  
Организација рада       2
Хидраулика и пнеуматика     2  
Термодинамика     2  
Мотори са унутрашњим сагоревањем   2    
Моторна возила     3 3
Експлоатација и одржавање моторних возила     2 3
Мерење и контролисање       2
Елементи аутоматизације моторних возила      

2

Практична настава

3

6 7

7

Грађанско/верска настава

1

1 1

1

Обука за Б категорију 70

 

Сличне вести