Почетна > Образовни профили > Трогодишњи образовни профили > Оператер основних грађевинских радова
Оператер основних грађевинских радова
29.
Apr
2019

ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

III степен

Д  У  А  Л  Н  О

Циљ стручног образовања за квалификацију ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА је оспособљавање лица за извођење зидарских, армирачких и тесарских радова уз примену мера заштите и безбедност на раду и заштите животне средине.

Један део школовања будућих оператер основних грађевинских радова одвија се у школи а други у грађевинским фирмама  које сарађују са школом.

У школи ученици стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну  практичну обуку са технологијом, један дан недељно, током прве године школовања. Учење у грађевинској фирми почиње од друге године када ученици обављају практичну наставу и то у другој години два дана, а у трећој чак три дана недељно. Практична настава у грађевинским фирмама реализује се уз употребу савремених средстава рада, укључивањем ученика у процес рада уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

 

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

1

Физичко васпитање

2

2 2

Математика

2

2

1

Рачунарство и информатика

2

   
Екологија и заштита животне средине

1

   
Ликовна култура  

1

 
Географија  

1

 
Историја

2

   
Социологија са правима грађана  

1

 
Физика

2

   
Техничко цртање са читањем планова

2

   
Грађевински материјали

2

   
Грађевинске конструкције

2

2

 

Статика

 

2

 
Организација грађења    

2

Технологија рада са практичном наставом 3+6+60 3+12+60 2+18+90
Грађанско/верска настава

1

1 1
Предузетништво    

2

Изборни предмет

  1

1

 

Сличне вести