Почетна > Образовни профили > Трогодишњи образовни профили > Руковалац грађевинском механизацијом
Руковалац грађевинском механизацијом
29.
Apr
2019

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

III степен

Д  У  А  Л  Н  О

Jако значајан учесник у процесу изградње грађевинских објеката свих врста је свакако РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ. Ученици овог профила школују се за послове извођења земљаних радова при изградњи објеката високоградње али посебно и за послове израде свих врста саобраћајница и пратећих објеката (путеви, железничке пруге, аеродромске писте, тунели, мостови…).

Послови ове врсте подразумевају рад на градилишту често у тешким условима. Такође, посебна улога мaшине и човека који њом управља у градитељству се огледа у подизању и преносу терета на одговарајуће висине и даљине. Првенствено  то подразумева рад са свим врстама кранова (торањски, портални, мостни, дерик) и аутодизалица. Ученици се обучавају да раде као машинисти за руковање и одржавање различитих типова ових наменских уређаја  (багер, дозер, утоваривач, грејдер, скрепер, ваљак, финишер).

Послови овог типа су јако тражени, како код нас тако и у иностранству.

Након завршене школе  овог смера, ученици могу наставити школовање на одговарајућим Вишим стручним техничким и грађевинским школама.

Овај образовни профил је у фази иновирања и наставни план и програм биће припремљен за школску 2019/2020. годину.

 

Сличне вести