Техничар мехатронике
29.
Apr
2019

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

  IV степен

 

Мехатроника je интердисциплинарно подручје које повезује знања из електронике, машинства и рачунарства.

Мехатроничари су најфлексибилнији, најспремнији и најмодерније обучени стручњаци будућности.

У току четворогодишњег школовања техничар мехатронике оспособљава се да:

  • помоћу рачунара спроводи управљање и регулацију процеса,
  • програмира микроконтролере и PLC- ове,
  • ради са роботом и познаје сензорске системе,
  • познаје електропнеуматске и електрохидрауличне елементе,
  • тестира и дијагностикује мехатронски систем,
  • отклања уочене грешке и кварове система и о томе води техничку документацију,
  • савесно, одговорно и уредно обавља поверене му послове,
  • ефикасно организује време и ради у групним ситуацијама.

    Високоаутоматизовани системи су свуда око нас, од музичких и видео уређаја до фабричких постројења. Због сталног напретка технике у којој више нема оштрих граница између појединих стручних подручја појавила се потреба за стручњацима који ће моћи пројектовати, руковати и одржавати овако сложене системе.

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА

ПОСАО – аутомобилска индустрија, хемијска индустрија, област медицине, мерења, контроле и кибернетике, електропривреда…

ДАЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕД

I

II III

IV

Српски језик и књижевност

3

3 3

3

Страни језик

2

2 2

2

Математика

4

4 3

3

Рачунарство и информатика

2

     
Физичко васпитање

2

2 2

2

Физика

2

     
Техничко цртање

3

     
Механика

3

     
Електротехника са мерењем

3

2

   
Техничка механика са механизмима  

3

   
Електоника  

3

   
Програмирање  

2

   
Предузетништво      

2

Припрема електромашинских материјала

3

     
Хидрауличне и пнеуматске компоненте  

3

   
Машински елементи  

4

   
Хидраулични и пнеуматски системи као објекти управљања    

3

 
Дигитална електроника    

4

 
Микро контролери    

4

 
Мерни претварачи    

3

 
Системи управљања    

3

 
Електрични погон и опрема у мехатроници    

4

 
Моделирање са анализом и елемената механизама    

3

 
Програмибилни логични контролери      

3

Мехатронски системи      

3

Тестирање и дијагностика мехатронских система      

5

Одржавање и монтажа мехатронских система      

5

Грађанско/верска настава

1

1 1

1

Изборни предмет

2

2 2

2

Сличне вести