Образовање одраслих

Техничка школа је акредитована за Јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА).

Кроз ову активност раде се обуке за одрасле на нивоу НОКС 3. У питању су пет квалификација:

 • Зидаро-фасадер
 • Тесар
 • Армирач-бетонирац
 • Руковалац грађевинском механизацијом и
 • Модни кројач

За наведене квалификације спроводи се и други поступак њиховог стицања. У питању је Признавање претходног учења (ППУ) где кандидат већ долази са стеченим знањима, вештинама, способностима и ставовима за дату квалификацију и потребно је само да кроз овај поступак то докаже.

Техничка школа ће у у наредном периоду проширити свој програм обука и за друге квалификације пoтребне тржишту рада из области машинства и електротехнике.

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

Техничка школа спроводи ванредно школовање за кандидате старије од 17 година.

Преквалификације (промена обрзовног профила истог степена стручности)

Доквалификација (дошколавање са III на IV степен у истом или различитом подручју рада)

IV степен

 • Архитектонски техничар
 • Економски техничар
 • Техничар електронике
 • Машински техничар моторних возила

III степен

 • Оператер основних грађевинских радова
 • Бравар-заваривач
 • Индустријски механичар
 • Механичар моторних возила
 • Модни кројач