упис

Грађевина и геодезија:
– Грађевински техничар, (IV степен), 30 ученика

– Руковалац грађевинском механизацијом, (III степен), 15 ученика 
– Полагач облога,  (III степен), 15 ученика 

Економија, право и администрација:
– Економски техничар (IV степен), 30 ученика

Електротехника:
– Електричар, (III степен), 30 ученика

Машинство и обрада метала:
– Техничар за индустријску роботику, (IV степен), 30 ученика

– Техничар за компјутерско управљање (CNC) машинама, (IV степен), 30 ученика

– Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја, (III степен), 15 ученика 
– Индустријски механичар (III степен), 15 ученика 
– Оператер машинске обраде (III степен), 15 ученика 
– Механичар моторних возила (III степен), 15 ученика