јун 2, 2023

Day

ППУ – реализација

У поступку признавања претходног учења (ППУ) реализовани су разговори, попуњавање биографије и самооцењивачке листе са кандидатима а затим процена исхода...
Read More