Грађевина – Оператер основних грађевинских радова ( III степен)

ТЕМА: Армирање и бетонирање стубова

Линк – https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1419918/556/do-priprema-za-ucenje-kroz-rad-armiranje-stubova-i-betoniranje-stubova

Maшинство – Бравар заваривач (III степен)

ТЕМА: Репаратура машинских делова

Линк – https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1419927/556/do-priprema-za-ucenje-kroz-rad-reparatura-masinskix-delova

Грађевина – Оператер основних грађевинских радова ( III степен)

ТЕМА: Израда одговарајућих дрвених веза за кровне конструкције

Линк – https://mojaskola.rtsplaneta.rs/shoИ/1419921/556/do-priprema-za-ucenje-kroz-rad-izrada-odgovarajucix-drvenix-veza-za-krovne-konstrukcije

Maшинство – Бравар заваривач (III степен)

ТЕМА: Припрема и поступак израде мотажних делова за странице контејнера

Линк – https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1419924/556/do-priprema-za-ucenje-kroz-rad-priprema-i-postupak-izrade-montaznix-delova-za-stranice-kontejnera